Zapisy do Podhale Tour #1

28.04.2019 • Road

Pliki do pobrania:

Dodaj zawodnika


(RRRR-MM-DD)
Startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Podhale Tour i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. W razie wypadku nie będę występował z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora, lub osób działających w jego imieniu oraz wyrażam zgodę na udzielenie mi pierwszej pomocy.

Lista zapisanych zawodników:

 1. Kamil Mieszczak - NIESTOWARZYSZONY
 2. Jerzy Rosa - BIKE ATELIER TEM
 3. Józef Bułka Bułka - UKS SOKOL KETY
 4. Marek Stec - UKS PODWILK
 5. Mikołaj Kowalcze - IN MOGILANY CYCLING TEAM
 6. Mateusz Burda - STS JORDAN WOLA MAŁA
 7. Marcin Renkaw Domin - NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI
 8. Jakub Surówka - NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI
 9. Andrzej Król - NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI
 10. Marcin Kwiatek - NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI
 11. Jan Grzempa - JAFI SPORT BIKETEAM
 12. Wojciech Palczewski Palczewski - NIESTOWARZYSZONY
 13. Michał Turski - BIKE ATELIER TEAM
 14. Damian Głownia - POLART NUTRAX TEAM
 15. Adrian Krawczyk - BODYICOACH