Podhale Tour #1

13.05.2018 • Road

Pliki do pobrania:

Organizator:

Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice

Informacje:

Opłatę startową można uiszczać na dwa sposoby:
- Wpłacając właściwą sumę na konto bankowe TC Orzeł w terminie do 30.04.2018r.
BS w Rabie Wyżnej 56 8815 0002 0000 0021 0685 0001 - w tytule proszę podać
imię, nazwisko oraz etap, którego wpłata dotyczy /np: Jan Kowalski et I, III, IV/.
- Po terminie wpłata będzie możliwa w tylko biurze zawodów w dniu startu.
Opłata startowa w terminie do 30.04.2018r. na każdy etap wynosi:
- Junior, Juniorka, Orliczka, Elita kobiety - 10 zł
- Orlik - 12 zł
- Elita meżczyźni - 16 zł.
Dla w/w kategorii, płata startowa po 30.04.2018r. jest mnożona przez dwa.
- Masters, Cyklosport i bez licencji - 40zł. bez względu na termin.
Każdy uczestnik Podhale Tour, otrzymuje numer startowy na wszystkie cztery etapy.
Numery startowe są przydzielane w/g. kolejności wpłaty.

Lokalizacja: Czarny Dunajec

Wyznacz trasę